Δραστηριότητες

Print
Category: Uncategorised
Published on 08 October 2013
Written by Super User Hits: 4419

Εδώ υπάρχουν αναρτημένες Δραστηριότητες Διδακτικών Σεναρίων.

Άσκηση "ΠΛΟΙΟ" με Πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ με χρήση ΣΤΟΙΒΑΣ_ΟΥΡΑΣ.

ΝΕΑ Άσκηση "ΠΛΟΙΟ" με Πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ με χρήση ΣΤΟΙΒΑΣ.

ΝΕΑ Άσκηση "ΠΛΟΙΟ" με Πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ με χρήση ΟΥΡΑΣ.

Η Παρουσίαση από το Σεμινάριο GIMP και οι  Δραστηριότητες GIMP

 Ασκηση ΤΕΣΤ στη δομή Επιλογής

Βάσει των φύλλων εργασίας που σας δίνονται κατεβάστε τα αντίστοιχα αρχεία που σας προτείνει η κάθε δραστηριότητα.

Φύλλο Εργασίας Μεταβλητής : αρχείο

Φύλλο Εργασίας 1 - Δραστηριότητα 1 : Ασκ_1   και   Ασκ_2

Φύλλο Εργασίας 1 - Δραστηριότητα 4 : Ασκ_3

Φύλλο Εργασίας 2 - Δραστηριότητα 3 : Αρχείο με τις 2 ΛΥΣΕΙΣ.

Φύλλο Εργασίας στις Δομές Επανάληψης : Αρχείο_ΟΣΟ και Αρχείο_ΜΕΧΡΙΣ 

 Τεχνολογία Επικοινωνιών : για τη δραστηριότητα σχετικά με το εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα ανοίξτε το αρχείο.