Β Λυκείου

Print
Category: Uncategorised
Published on 18 September 2014
Written by Super User Hits: 1373

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Το μάθημα είναι γενικής παιδείας.

 Διδακτέα ύλη για το σχολ. έτος 2016-17

Διδακτικές Ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ  2η

Κεφάλαιο 2.1

Κεφάλαιο 2.2

(Εκτός των : 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7.5, 2.2.7.6, 2.2.8 και 2.2.10)

Κεφάλαιο 2.3

(Εκτός των : 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.2, 2.3.3.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κεφάλαιο 3.2

Κεφάλαιο 3.3

 

Σημειώσεις θεωρίας για το 1ο και 2ο κεφάλαιο, σελίδες 13 έως και 18:

    Κεφ. 1.1  και  Κεφ. 2.1

 Σημειώσεις για την ενότητα 2.2.7.4. για τις τρείς(3) δομές επανάληψης. (σελ. 38-41)

 Σημειώσεις για την ενότητα 2.2.8. για τις αλγοριθμικές λειτουργίες Δομών Δεδομένων. (σελ. 43-48)